• Čeština
  • English

Pozvánka na výstavu

Verze pro tiskSend by email

Přijměte prosím pozvání na prohlídku výstavy Ze života Josefa Hromase, která je v premiéře instalována v loveckém salonku zámku Křtiny, a to ve středu 6. listopadu 2013 v 15.00 h. Výstavou provede její kurátor Ing. Jaroslav Pospíšil, Ph.D, viz jeho úvodní slovo:

Vzpomínka na nezapomenutelného člověka, pedagoga, myslivce a kamaráda prof. Ing. et Ing. h.c. Josefa Hromase, CSc.

Ze života Josefa Hromase – tak zní název výstavy na křtinském zámku, kde symbolicky poprvé od 2. 11. 2013 představujeme odborné i laické veřejnosti ukázky ze života a díla nejvýznamnější osobnosti české, moravské a slezské myslivosti konce XX. a počátku XXI. století, a to právě v prostředí, kde celý tvůrčí život působil. Zde také se uskutečnil křest knihy o jeho životě Všechny moje hlasy…  (2009) autora Oldřicha Koudelky.

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny MENDELU slaví letos své 90. výročí vzniku a je zcela na místě, že představuje i osobnosti spojené s univerzitou a podnikem. Tak se zrodila myšlenka pro tento způsob připomenutí osobnosti prof. Hromase a je na místě poděkovat řediteli a vedení ŠLP za úsilí, které věnovali přípravě a realizaci. Bez pochopení a nadšení paní Ing. Zdeny Hromasové, obou dcer a zbývající rodiny pana profesora by osobních reálií nebylo.

Výstava bude postupně doplňována a na konci listopadu 2013 bude převezena do mysliveckého centra ARTEMIS v Uhlířských Janovicích, nedaleko místa, kde profesor Hromas prožil dětství a mládí. Poté jako hlavní ukázka pro širokou veřejnost bude expozice instalována na mezinárodním lesnickém a mysliveckém veletrhu SILVA REGINA 2014 v Brně (30. 3. – 4. 4. 2014). Umístění do pavilonu Z mezi výstavní místa ČMMJ a MENDELU dokonale symbolicky vystihuje životní orientaci pana profesora Hromase – v rámci těchto institucí celý život odevzdával své schopnosti, vlídnost, moudrost, radost i poučení ve prospěch nás všech.

Poté najdeme výstavě trvalé místo, zřejmě v prostorách bývalého mysliveckého výukového areálu Lednice, kde prof. Josef Hromas trávil dlouhá léta téměř veškerý volný čas, o pracovním nemluvě. Jednáme o důstojném umístění v loveckém zámečku Randezvous, existují ale i další řešení.

Upřímně se těšíme na setkání s Vámi!

Za pořadatele:

Ing. Pavel Mauer

ŠLP ML Křtiny MENDELU

PřílohaVelikost
Ze života Josefa Hromase311.76 KB