• Čeština
  • English

Kdo jsme

Verze pro tiskSend by email

obrazekSdružení podnikatelů SILVAJAGD, registrované ochrannou známkou, bylo založeno ihned po změně společenských poměrů v roce 1990 panem Ing. Jaroslavem Pospíšilem Nejdříve pouze s živnostenským listem na fyzickou osobu. Později se přidala paní Hana Pospíšilová, jako spolupracující manželka. 1.6.1998 vstoupili do vznikajícího sdružení synové Alexandr a Michal Pospíšilovi. Jedná se o ryze rodinnou firmu bez dalších společníků, veškerý kapitál tvoří majetek rodiny Pospíšilů.

V roce 1992 došlo ke spolupráci s významnou zahraniční firmou, která je tradičním dodavatelem mysliveckých oděvů,doplňků a obuvi téměř v celé Evropě a také nabízí zprostředkování lovecké turistiky. Od roku 1993 začala firma SILVAJAGD pracovat na vytvoření vlastního výrobního programu, ochranné známce a síti dodavatelů lesnických a loveckých oděvů a obuvi. Budování komplexní nabídky trvá prakticky dodnes. Jde o nepřetržitý proces, kdy věci z původní kolekce, které jsou již překonané, z výrobního programu a nabídky mizí, aby byly nahrazeny výrobky lepšími a kvalitnějšími. V současné době firma nabízí zejména pro profesionální lesnické a rybářské organizace a organizace ochrany přírody několik set trvalých nabídkových položek. V tomto směru konkuruje i známým německým a rakouským firmám, které převážnou část své nabídky orientují spíše na technické vybavení a oděvy, doplňky a obuv mají pouze na doplnění nabídky. 
V roce 2001 byla úřadem průmyslového vlastnictví ČR přiznána další ochranná známka slovní, kombinovaná "z Heydeldorfu" Touto ochrannou známkou jsou označeny výrobky nejvyšší kvality uvedené na trh nebo vzniklé v roce 2000.

Dr. ing. Jaroslav Pospíšil (1953), majitel firmy Silvajagd, pochází z Rajhradu u Brna. Vystudoval lesnické odborné učiliště v Lesonicích (1969), SLTŠ v Hranicích na Moravě (1973) a Lesnickou fakultu VŠZ v Brně (1983). Absolvoval postgraduální studia na Pedagogické fakultě UK v Praze (1988), Lesnické fakultě VŠZ v Brně (1992) a Fakultě lesnické a dřevařské MZLU v Brně (1998). V letech 1973-81 pracoval u Jihomoravských státních lesů, kde zastával různé provozní funkce (lesník, mistr, samostatný technik výroby). V roce 1981 nastoupil na podnikové ředitelství Jihomoravských státních lesů, kde do roku 1989 zastával funkci nejprve samostatného, později vedoucího odborného referenta. Od roku 1989 působil jako odborný asistent a samostatný výzkumný pracovník na Katedře světového obecného lesnictví (později na Ústavu myslivosti) Lesnické fakulty VŠZ v Brně. V roce 1994 odešel z této funkce a věnuje se soukromému podnikání ve své firmě.