• Čeština
  • English

Historie myslivecké a lesnické uniformy

Uniforma patří neodmyslitelně k mysliveckému a lesnickému stavu. Málokdo ale ví o historii uniforem myslivců a lesníků na území Čech, Moravy a Slezska a o  změnách, jimiž iniformy prošly až do současnosti a které reflektovaly dobu i společenské postavení uvedených stavů. O historii mysliveckých a lesnických uniforem jsem hovořili s odborníkem evropského formátu, dr. Ing. Jaroslavem Pospíšilem, majitelem firmy SILVAJAGD a Moravským zemským mistrem Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana.

Z které doby pochází první historická zmínka o myslivecké, resp. lesnické uniformě na našem území?

Nejstarší zmínka o loveckých uniformách pochází ze začátku 15. století. V té době ještě o lesnictví jako o cílevědomé činnosti nemohla být ani řeč. Tato zmínka se objevila v dokumentu, lépe řečeno zákoně nazvaném Geheimes Jagdbuch (Tajná lovecká kniha), který vydal rakouský císař Maxmilián I. (1459–1519). Datové signum tohoto dokumentu se nedochovalo. Zajímavé na něm je, že se v něm píše o tom, jak má vypadat lovecká uniforma císařského personálu. Dokument stanovuje, že lovecký peronál má nosit kabát v barvě bukové kůry, zatímco límec, výložky, lemování a manžety mají být v barvě zelené. Toto oblečení bylo určeno výhradně lovec kému personálu, nikdo jiný ho nesměl nosit. Tento dokument je první historicky doložená zmínka o lovecké uniformě. Pro zajímavost: jednotně vojenské uniformy byly zavedeny až během třicetileté války. Jsou tedy o dvě stě let mladší než první zmívka o uniformě lovecké.

Co určovalo střih a barvu mysliveckých uniforem v tomto období?

Nejdříve k barvě – zmínky o loveckých uniformách vypovídají o tom, že se používaly tři základní barvy: zelená – barva lesa, hnědá – barva půdy, šedá – barva vody (rybáři jí též říkají „štičí šeď”). Uniformy v těchto barvách nosil lovecký personál na šlechtických majetcích. Co se týká střihu uniformy, tak ten kromě dobové módy určoval také předmět podnikání majitelů lesních pozemků. Vysvětlím na příkladu: nedaleko Hluboké nad Vltavou jsem se seznámil s otcem a synem Stropnických, lesnickou dynastií, která má 14 generací lesníků. Velká studnice vědomostí. Podle relikvií, zachovaných rodinou Stropnických, se potvrdila moje teze. Tento lovecký personál měl uniformy uplně odlišného střihu a barvy než lovecký personál ostatních šlechtických rodů. Knížata z rodu Paarů z Bechyně v jižních Čechách totiž provozovala Říšskou poštu, a tak měli hajní i lesníci na tomto majetku uniformy téměř stejné jako pošťáci, lesní personál se lišil pouze označením.

Hovořil jste o třech barvách: zelené, hnědé a šedé. Proč na mysliveckých a lesni ckých uniformách ze začátku 19. století domunije černá barva?

To má racionální vysvětlení. Tehdy spadaly pod hornictví, které potřebovalo dřěvěné výztuže do dolů. Horničtí úředníci nosili uniformy černé, a předpokládám, že v tomto období se barva uniforem sjednotila. Myslivci a lesníci se oblékli také do černých uniforem. Zelenou barvu měli jen na manžetách a stojatých límcích, jež zdobily dubové ratolesti, žaludy nebo smerkové větvičky coby symbol stavovské příslušnosti. Co se týká příslušnosti k panstvu, tu prozrazovaly rodové erby na knoflících. Uniformy řadových zaměstnanců- myslivců z tohoto období se nedochovaly. Je to pochopitelné, protože se musely nosit až „do roztrhání”. Dochovaly se uniformy vyšší šlechty, která svým oblečením – i tím mysliveckým – kopíro vala panovníkův dvůr. Postavení nositele uniformy vyjadřovalo zdobení límců, knoflíky a lampasy na kalhotách. Rozlišovacím znakem hodnosti byla také barva ozdob: nejvyšším úředníkům náležela zlatá, nižším stříbrná a personálu zelená barva. Kdy se „vrátila” zelená barva na myslivecké a lesnické uniformy? Po revolučním roce 1848 se hony na drobnou zvěř otevřely širším vrstvám obyvatel. Lov byl umožněn i amatérům – rolníkům a myslivcům z měst. To se projevilo na oblečení, které se vrátilo k zelené barvě. Lesnická uniforma zaměstnanců státních lesů vznikla až po vyhlášení Československé republi ky v r. 1918.

Jak vypadala typická lesnická uniforma v Československu?

První republiková uniforma převzala téměř v plné míře vojenské uniformy té doby, což je patrné na takových prvcích, jako je pláštěnka, „rajtky” (kalhoty), pásek, závěsný opasek, čepice. Pouze některé prvky označení napovídají, že jde o lesnický oděv.